Archive for the Category İslam Kaynakları

 
 

Kur’an-ı Kerim’de İfade Edilen Büyük Günahlar (Günah-ı Kebair)

Kur’an-ı Kerim’de İfade Edilen Büyük Günahlar (Günah-ı Kebair)


Den ganzen Beitrag lesen…

Sünneti İnkâr Edenler Hakkında Âlimlerin Görüşü

Sünneti İnkâr Edenler Hakkında Âlimlerin Görüşü

Yazan Fikrettin Koç

Kardeşlerim bize soruyorlar:


Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an-ı Kerim de Bulunan Bu Detayları Biliyor musunuz?

Kur’an-ı Kerim de Bulunan Bu Detayları Biliyor musunuz?

Şimdiye kadar Kur’an-ı Kerim’i bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz. Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz.


Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an-ı Kerim’de Bulunan Tüm Sure İsimlerinin Anlamları

Kur’an-ı Kerim’de Bulunan Tüm Sure İsimlerinin Anlamları

Kur’an-ı Kerim de 114 sure vardır ve bu surelerin çoğunluğu, Sure İsimlerini o sure içinde geçen konulardan alıyor.

Alfabetik sırayla Kur’an’daki tüm sure isimlerinin anlamları:


Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an’ın Işığında İnsanlığa Model Genç Erkekler ve Genç Kızlar

Kur’an’ın Işığında İnsanlığa Model Genç Erkekler ve Genç Kızlar

Kur’an’ın Işığında İnsanlığa Model Gençler

Yazan İsmail Çiçek

Hayatın en etkili dönemidir gençlik.


Den ganzen Beitrag lesen…

CİNLER ve Onun İnsan İle Olan İlişkisinin Yapısı Hakkında

CİNLER ve Onun İnsan İle Olan İlişkisinin Yapısı Hakkında

 

Soru: es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu


Den ganzen Beitrag lesen…

Arapça Öğrenmenin Önemi

Arapça Öğrenmenin Önemi

Yazan Yusuf Yavuzkan

Dil, insan hayatı için çok önemlidir, çünkü insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz ve mutlak olarak başkalarından yardım alarak çeşitli ihtiyaçlarını giderir.


Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an Allah’ın Kelamıdır, Allah’ın Sözüdür

Kur'an Allah'ın Kelamıdır, Allah’ın Sözüdür

Yazan Esad MANSUR

“Kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz Kuran’dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, Allah’tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.” (Bakara 23)

Sırf Allah’ın yaratıcılığı ve verdiği tüm nimetleri tanımak yeterli değildir. Mademki kendisi yaratıcı ve nimeti verendir, öyleyse onun “tüm emirlerine” de uymak gerekir. Allah (cc) emirlerini bize Kur’an’da bildirdi.


Den ganzen Beitrag lesen…

Arapça, Kur’an ve Sünnetin Anlaşılmasında Arapça’nın Önemi

Kur’an ve Sünnetin Anlaşılmasında Arapça’nın Önemi

M. Hanefi Yağmur

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam onun Rasûlüne, âline ashabına ve ihsan ile onlara tabi olanların üzerine olsun.

Hak din ile bizleri şereflendiren Rabbimiz Arap lisanı ile indirmiş olduğu yüce kitabında şöyle buyurmaktadır:


Den ganzen Beitrag lesen…

Niçin, “Sünnet Vahiydir” bölümü açtık Biliyor musunuz?

Niçin, “Sünnet Vahiydir” bölümü açtık Biliyor musunuz?

Âlemlerin Rabbi olan şanı yüce Allah’a (cc) sonsuz defa hamd olsun. Salat ve selam, şanlı Resul Muhammed Mustafa’nın, Ehli Beytinin, güzide Ashabının ve bunlara tabi olan İslam Ümmetinin tüm evlatları üzerine olsun.

1970’li yıllardan bu güne kadar, bir kardeşiniz olarak, nice insanlarla Sünnet eksenli sohbetlerim, tartışmalarım oldu. “Kur’an bize yeter” diyen “mealciler” den tutunda, “Kur’an İslam’ı” ya da “Kur’an-i Hayat” gibi adlarla karşımıza çıkıp adeta “Sünneti dışlayan ya da inkâr eden” nice gafiller gördük.

Bir gafil ya da hain, yazdığı makalede bakın ne diyor;

“Yahudi borazanı Ebu Hüreyre’nin uydurduğu rivayetler..!!”
Den ganzen Beitrag lesen…