Archive for the Category İslam Kaynakları

 
 

Sünnetle Delil Getirmek / İstidlal ve Haber-i Ahad

Sünnetle Delil Getirmek / İstidlal ve Haber-i Ahad

Sünnet’ in Resulullah (sas)’in sözleri, fiilleri ve sükutu olduğu ve Kur’an gibi Sünnete tabi olmanın da vacip olduğu bilinmektedir.

Elbette ki, Resulullah (sas) ’in bu sözü söylediğinin veya bir fiili yaptığının veya bir söz ve fiil karşısında sükût ettiğinin kesinlikle tespit edilmesi gerekir.
Den ganzen Beitrag lesen…

Sünneti Tahrip Etmede Yeni Yaklaşımlar

Sünneti Tahrip Etmede Yeni Yaklaşımlar

Adem (as) ile iblis, yeryüzüne birbirine düşman olarak indi.

Böylece insanlık tarihi, hak ile batılın, doğru ile yanlışın, iyilik ile kötülüğün bir mücadelesi olarak başladı.

Yeryüzü insan için, onu imar etme, hak ve batıl arasında bir tercih yapma ile bir imtihan sürecidir. İnsanlık için bu süreç ve hak ile batıl arasındaki bu mücadele kıyamete kadar da devam edecektir.
Den ganzen Beitrag lesen…

İslam’ı Yıkma Projesi Hadis İnkârcılığı

İslam’ı Yıkma Projesi Hadis İnkârcılığı

Sünnet / Hadis, Kur’an’dan sonra ele alınması gereken ikinci ana kaynaktır.

İslam’ı tahrip etmek isteyen Batılı müsteşrikler öncelikle Kur’an’a saldırdılar.

Ancak bunda başarılı olamayan Batı bu defa hadislere saldırmaya başladı. Zira onlar için Hadislere saldırı yapmak, Kur’an’a göre daha kolaydı.
Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an-ı Kerim’e Küs Müslümanlar

Kur’an-ı Kerim’e Küs Müslümanlar

Alemlerin Rabbi olan Allah (cc), Ona ve Resulü’ne (sas) iman etmemiz ve İslam’ı bir hayat sistemi olarak kabul etmemizle birlikte, bize bir çok mesuliyetler de yüklemiştir.

Bu mesuliyetler, sadece nefsimizle ya da ailemizle ilgili şeyler değildir.

Bunların çerçevesini ve çapını da Allah-u Teala belirlemiş, akrabalarımız, komşu ve arkadaşlarımızla ilgili sınırlarını da yine bize yüce Rabbimiz bildirmiştir.

Hatta bu mesuliyetler, Müslim ya da Gayri Müslim tüm insanları içine alacak bir büyüklüğe, bir çapa ulaşmıştır. Ona sonsuz defa hamdu senalar olsun.
Den ganzen Beitrag lesen…

Kur’an-ı Kerim’in Kadri Kıymetini Bilmek

Kur’an-ı Kerim’in Kadri Kıymetini Bilmek

Yazan: Ahmed Kılıçkaya

Kur’an- Kerim’in kadri kıymetini bilmek, onu hayatın tamamına hakim kılmaktır.

İçerisinde indirildiği şu mübarek ayda Kur’an-ı Kerim’in kadri kıymetini hakkıyla biliyor muyuz, hayatımızda ona ne kadar yer veriyoruz?

Aslında onun hayatımızdaki yeri ne olmalıdır? gibi sorular ile

kendimizi bir hesaba çekmek, bu konuda tefekkür ve tezekkür etmek, özellikle bu ayda oruç ve namazın yanında yapılabilecek en hayırlı ibadet olur.
Den ganzen Beitrag lesen…