Kur’an-ı Kerim de Bulunan Bu Detayları Biliyor musunuz?

Kur’an-ı Kerim de Bulunan Bu Detayları Biliyor musunuz?

Şimdiye kadar Kur’an-ı Kerim’i bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz. Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz.

Adı: Kur’an-ı Kerim

Lakabı: Mecid

Lisanı: Arapça

Nüzul zamanı: 27 Receb, Fil senesinin kırkıncı yılı.

Nüzul mekânı: Mekke, Medine, Hira Mağarası

Nazil eden: Allah’u Te’ala

Vahiy meleği: Hz. Cebrail

Vahyi alan: Hz. Muhammed (sas) efendimiz

Vahiy sayısı: 24 bin defa

Nazil olma müddeti: 23 yıl

İlk nazil olan ayet: “Yaratan Rabb’inin adı ile oku”

İlk nazil olan süre: Alak

Son nazil olan süre: Nas

Son nazil olan ayet: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.” Maide Suresi: 3

Cüz sayısı: 30

Süre sayısı: 114

En azametli ayet: Ayet’el Kürsi

En uzun süre: Bakara

En kısa süre: Kevser

En uzun ayet: Bakara süresinin 282. Ayeti

En kısa ayet: Taha süresinde “Taha” ayeti

Mekki sürelerin sayısı: 82

Medeni sürelerin sayısı: 20

Mekki ve Medeni sürelerin sayısı: 12

Kur’an’ın yarısındaki süre: Kehf süresi

Kur’an’ın anası: Fatiha süresi

Kur’an’ın kalbi: Yâsin

Kur’an’ın gelini: Rahman Süresi

İki besmele olan süre: Neml Süresi

Besmele olmayan süre: Tevbe Süresi

Hizb kelimesi sayısı: 120

Bütün ayetlerinde Allah ismi olan süre: Mücadele Süresi

Ayet sayısı: 6236 ayet

Kelime sayısı: 77439 kelime

Harf sayısı: 330733 harf

Nokta sayısı: 105684 nokta

Dünya: 115 defa

Ahiret:  115 defa

Melekler:  88 defa

Şeytan:  88 defa

Yaşamak: 145 defa

Ölüm: 145 defa

Fayda:  50 defa

Zarar:  50 defa

Millet/halk: 50 defa 

Peygamberler: 50 defa

İblis: 11 defa 

İblis’in şerrinden Allah’a sığınmak: 11 defa

Musibet: 75 defa

Şükür: 75 defa 

Sadaka: 73 defa 

Razılık: 73 defa

Aldatılanlar/delalete düşenler: 17 defa

Ölüler de/ölü insanlar: 17 defa

Müslümanlar: 41 defa

Cihad: 41 defa

Altın: 8 defa 

Güzel ve rahat yaşam: 8 defa

Büyü: 60 defa

Fitne: 60 defa

Zekât: 32 defa

Bereket: 32 defa

Zihin: 49 defa 

Nur: 49 defa 

Dil: 25 defa 

Nasihat: 25 defa

Arzu: 8 defa 

Korku: 8 defa 

Aşikâr konuşmak: 18 defa

Tebliğ etmek: 18 defa

Zorluk: 114 defa 

Sabır: 114 defa

Muhammed (sas): 4 defa

Şeriat: 4 defa zikrolunmuştur. 

Kur’an’da tekrar olan kelimeler de insanın dikkatini Kur’an’a celbetmekte ve tefekküre sevk etmektedir.

Namaz 89 defadan fazla, Ay 12 defa, Gün 365 defa zikrolunmuştur. 

Acaba bunların tamamı tesadüf üzere olabilir mi?

Bütün erkek ve dişi hayvanlarda bulunan kromozomlar eşittir. Bal arısı kromozom açısından diğer hayvanlardan farklı olan tek hayvandır.

Zira bal arısının on altı çift kromozomu vardır ama erkek arının on altı tek kromozomu vardır. Kur’an’ın on altıncı süresi ise Nahl (bal arısı) süresidir. 

Kuran’ın bir kaç yerinde eşek kelimesi diğer hayvanlarla beraber zikrolunmuştur.

Ancak sadece Kuran’ın iki ayetinde bu hayvanın adı tek başına zikrolunmuştur. “Seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir.” (Lokman, 19)

“Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.” (Cuma Suresi: 5)

Bu hayvanın 31 çift yani 62 kromozomu vardır. Bu iki süre (Lokman, Cuma) Kur’an’ın 31. ve 62. süreleridir. 

Kur’an üç bölümden ibarettir: Allah’ın vahdaniyeti, Kıssalar, Ahkâm.

Üç defa okunduğunda Kur’an’ın hatim sevabını teşkil eden süre: İhlas süresi 

Kur’an’da erkek ve kadın eşit oranda, eşit kelimelerle zikrolunmuştur. Yani Kur’an’da erkek 24 defa kadın da 24 defa zikrolunmuştur.

Bu nokta, gerçekten insanı hayrete düşüren ve insanın üzerinde tefekkür etmesi gereken önemli bir noktadır.

Bu nokta Kur’an’da her konunun eşit olarak beyan olunduğunu göstermektedir. 

“Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad Suresi: 28)

Alıntıdır


Tags:

 
 
 

Bir cevap yazın