Kur’an-ı Kerim’de Bulunan Tüm Sure İsimlerinin Anlamları

Kur’an-ı Kerim’de Bulunan Tüm Sure İsimlerinin Anlamları

Kur’an-ı Kerim de 114 sure vardır ve bu surelerin çoğunluğu, Sure İsimlerini o sure içinde geçen konulardan alıyor.

Alfabetik sırayla Kur’an’daki tüm sure isimlerinin anlamları:

Abese : Yüzünü ekşitti.

Adiyât : Nefes nefese koşanlar

Ahkaf : Yer adı

Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler

A’la : Yüce, büyük, kutlu

Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı

Ali İmran : İmran ailesi

Ankebût : Dişi örümcek

A’raf : Cennetle cehennem arası bölge

Asr : Çağ, asır, zaman

Bakara : İnek

Beled : Belde, kent, bölge

Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık

Bürûc : Burçlar

Câsiye : Çöken, oturan

Cin : Cin, görünmeyen varlık

Cumua : Cuma, toplanma, topluluk

Duha : Kuşluk vakti

Dühân : Duman, sis, pus

En’am : Hayvanlar, davarlar

Enbiya : Peygamberler

Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler

Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen

Fecr : Şafak vakti

Felak : Tan yeri, yarılma, açılma

Fetih : Fetih, açılış

Fil : Fil

Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

Fussılet : Ayrıntılı yaptı

Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan

Hac : Ziyaret

Hadid : Demir

Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey

Haşr : Haşir, toplama, diriltme

Hicr : Bir topluluğun adı

Hucurât : Hücreler

Hûd : Hûd Peygamber

Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler

İbrahim : Hz. İbrahim

İhlâs : Samimiyet

İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma

İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)

İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma

İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması

İsra : Gece yürüyüşü

Kaaria : Şiddetle çarpan

Kadir : Kadir Gecesi

Kaf : “Kaf” harfi

Kâfirun : Kafirler

Kalem : Kalem

Kamer : Ay

Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri

Kehf : Mağara

Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

Kıyamet : Kıyamet

Kureyş : Kureyş Kabilesi

Leyl : Gece

Lukman : Hz.Lokman

Mâide : Sofra

Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi

Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları

Meryem : Hz. Meryem

Muhammed : Hz.Muhammed

Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

Mücâdile : Hakları için savaşan kadın

Müddessir : Örtüsüne bürünen

Mülk : Mülk , yönetim

Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)

Müminûn : Müminler

Mürselat : Görevle gönderilenler

Mümtehine : İmtihan eden

Münafıkûn : İkiyüzlüler

Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

Nahl : Balarısı

Nâs : İnsanlar

Nasr : Yardım

Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler

Nebe’ : Haber

Necm : Yıldız

Neml : Karınca

Nisa : Kadınlar

Nûh : Hz. Nûh

Nûr : Işık

Ra’d : Gök gürültüsü

Rahman : Rahmeti bol olan

Rûm : Bizanslılar

Sâd : “Sâd”harfi

Saff : Saf tutmak

Saffât : Saf bağlayanlar

Sebe’ : Sebâ ülkesi

Secde : Secde

Şems : Güneş

Şuara : Şairler

Şûra : Şûra, toplu denetim

Tâhâ : “Tı” ve “Ha” harfleri

Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama

Talâk : Boşama, boşanma

Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

Tebbet : Eli kırıldı.

Teğabün : Aldatış ve aldanış

Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış

Tekvir : Büküp dürme

Tevbe : Tövbe

Tin : İncir

Tûr : Tûr dağı

Vâkia : Olan, ortaya çıkan

Yâsin : “Ya” ve “Sin” harfleri

Yûnus : Hz.Yûnus

Yûsuf : Hz. Yûsuf

Zâriyât : Tozutup savuranlar

Zilzal : Zelzele, Deprem

Zühruf : Süs-Püs, Altın

Zümer : Zümreler

Derleyen Ahmet Turgut Ulucak


Tags:

 
 
 

Bir cevap yazın