Archive for the Category İslamiyet Nedir?

 
 

Bizden Önceki Şeriatların İslam’daki Yeri Nedir, Kaynak Olabilir mi?

 Bizden Önceki Şeriatların İslam’daki Yeri Nedir, Kaynak Olabilir mi?

Soru: “Bizden önceki şeriatların” yani Arapça ifadesiyle “Şer’u Men Kablena” nın İslâm’daki yeri nedir, Kaynak olarak kabul edilebilir mi?


Den ganzen Beitrag lesen…

İslam’ın Muhteşem Gücü

İslam’ın Muhteşem Gücü

İslam, gücünü Allah’tan almaktadır. Allah; “yaratıcıdır, mülkün tek sahibidir, ortağı, eşi ve benzeri yoktur.” İslam’ın da eşi ve benzeri yoktur.


Den ganzen Beitrag lesen…

Anayasa İmani Bir Meseledir. Peki, Anayasa Nedir?

Anayasa İmani Bir Meseledir. Peki, Anayasa Nedir?

Âlemlerin, Yaratıcısı ve Rabbı olan Allah-u Teâla’ya hamd olsun. Allah’ın nizamı İslam Dini’nin tebliğcisi şanlı Resul Muhammed’e ve âline, asabına ve onların yolunda, Müslümanca yaşayabilmek için, İslami bir toplum, Devlet ve ülkeye sahip olabilmenin mücadelesini veren Müslümanlar üzerine salât ve selâm olsun.


Den ganzen Beitrag lesen…

Namazı Kılmayıp Terk Edenlerin İslam’a Göre Hükmü Nedir?

Namazı Kılmayıp Terk Edenlerin İslam’a Göre Hükmü Nedir?

Soru:

Günümüzde hiçbir zarureti olmadan ve gücü yettiği hâlde namazı kılmayıp tamamen terk edenlerin hükmü nedir?


Den ganzen Beitrag lesen…

Din Nedir?

Din Nedir?

Kâinat, insan ve hayatın ardında “bir büyük gücün” varlığını kabul eden her inanca “Din” denir.


Den ganzen Beitrag lesen…

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir?

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir? 

Üstad Esad Mansur’a yöneltilen bir soru:

Benim “Din Nasihattir” hadisi hakkında bir sorum olacaktı.  


Den ganzen Beitrag lesen…

TEVESSÜL Etmek Yada Tevessül Yapmak Caiz Midir?

TEVESSÜL Etmek Yada Tevessül Yapmak Caiz Midir?

Bu konu hakkında âlimler arasında farklı görüşler vardır.

Tevessül kelimesi “vesile edinmek” manasındadır.


Den ganzen Beitrag lesen…

Saflar Arası 1,5 metre Mesafe ile Cemaat ile Namazı Caiz Olur mu?

Saflar Arası 1,5 metre Mesafe ile Cemaat ile Namazı Caiz Olur mu?

 [صف] “Saf” kelimesi Arapçadır. Manası ise aynı istikamette veya hizada yan yana duran kişiler veya eşyalardır, bunların dizilmesidir.

Allah (cc) bu isimde bir sure indirerek şöyle buyurdu:


Den ganzen Beitrag lesen…

Keşke Demek Her Zaman Yanlış mıdır?

Keşke Demek Her Zaman Yanlış mıdır?

Bazen ders anlatırken, bazen bir yazı yazdığımda, bazen de normal bir konuşmamda "keşke" kelimesini kullandığım anda -genel olarak- hemen birileri çıkıyor ve:


Den ganzen Beitrag lesen…

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mısırlı âlim Muhammed Mutevelli eş Şa’ravi şöyle der:

Ben San Francisco’da iken bir Müsteşrik (Doğu bilimci, Şarkiyatçı, Oryantalist) bir gün bana şunu sordu:


Den ganzen Beitrag lesen…