BESMELE Nedir? İşlerimize Niçin Besmele ile Başlarız?

Besmele Nedir? İşlerimize Niçin Besmele ile Başlarız?

Halk arasında kısaca “Besmele” diye kısaltması kullanılan “Bismillahirrahmânirrahim” ifadesi hakkında çok faydalı olduğunu düşündüğüm iki güzel makaleyi aşağıda ilgi ve bilgilerinize arz ediyorum. / Bekir Yetginbal

BESMELE DEYİP GEÇME..

Yazan Soner Duman

Söylediğimiz sözlerin manasını, maksadını, mahiyetini bilmediğimizde sıradan ve kuru ifadelere, sloganlara, anlamsız tekrarlara dönüşür.

Bir Müslümanın günlük hayatta en çok söylediği söz hiç şüphesiz “Bismillahirrahmânirrahim” ifadesidir.

Besmele dediğimiz bu ifade şuursuzca söylenirse sürekli tekrarlanan bir kalıp ifade olarak kalır.

Besmele aslında bir müminin ideolojisini, hayata bakışını ortaya koyan son derece önemli mesajlar içermektedir.

Bu mesajlar içerisinden en önemlileri şunlardır:

1. “Ben bu işi Allah’ın belirlediği ölçülere göre yapıyorum.”

Bir Müslüman, hayatını Allah’ın çizdiği sınırlar içerisinde yaşar. Yaptığı işte meşruiyeti esas alır.

Onun değerlendirmesinde bir işin insanlar tarafından ne kadar önemsendiği, ne kadar kazandırdığı, ne kadar prestij sağladığı değil Allah’ın değerlendirmesine göre meşru olup olmadığı önemlidir.

Müslümanın bir şeyi yaparken besmele çekiyor oluşu, davranışlarında meşruiyeti gözettiğinin delilidir.

Haram olan bir şey için besmele çekilmez.

2. “Ben bu işi Allah’ın rızasını kazanmak için yapıyorum.”

Müminin hayattaki en temel amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Bir işe Allah’ın adıyla başlayan kimse, bu cümleyi şuurlu bir şekilde söylemekle o işi Allah’ın rızasına kavuşmak için yaptığını ortaya koymuş olur.

Bir insan, günlük ve sıradan görünen yeme-içme, giyim, kuşam vb. işlerini ya kendi nam ve hesabına, kendi nefsini gözeterek ya da Rabbinin rızasını kazanmak için yapar.

İşte mümin, besmele çekmekle bu iş, kendisi ile ilgili bir iş bile olsa bunu nefsini tatmin için değil Allah’ın rızası için yaptığını ortaya koymuş olur.

3. “Ben bu işi Allah’ın gözetimi altında yapıyorum.”

Besmele çeken insan, yaptığı işi Allah’ın gördüğünü, her an kendisini görüp gözettiğini bilir. Bu ihsan ve murakabe hali ile kişi, işini yaparken elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

4. “Ben bu işi Allah’ın verdiği güç ve kuvvetle, O’nun yardım ve desteğiyle yapıyorum.”

Besmele çeken kimse, kâinatta gerçek güç ve kudret sahibinin Allah olduğunu, O güç ve imkân vermedikçe bir yaprağın bile kımıldamayacağını bilir.

Yaptığı işten kendi nefsine pay çıkarmaz.

Besmelenin, bunun dışında daha pek çok mesajları olmakla birlikte, günlük hayatımıza yansıması gereken en önemli mesajların yukarıdakiler olduğunu söyleyebiliriz.

Rabbimiz her işimizde Allah’ın adını anmayı, yaptığımız işi Allah’ın istediği şekilde, Allah’ın rızası için ve O’nun yardımı ile yaptığımızın şuurunda olarak yapmayı bizlere nasip eylesin.

– – – –

NİÇİN, HER İŞİMİZE BESMELE İLE

BAŞLAMALIYIZ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yazan Esad Mansur

Genelde her Müslüman işlerine besmeleyi çekerek işine başlar.

Fakat bazı Müslümanlar besmele ile başlamanın asıl maksadını bilmez veya hiç mi hiç düşünmez.

Bunu şu davranışlarından anlarız;

Yapmaya kalkıştıkları birçok iş, besmeleye tamamen ters düşer.

Bazen “haram bir işi” yapmaya kalkışırken bile besmele çekerler. (Mesela Demokratik bir seçimde oy kullanırken. BY)

Oysa bir Müslüman “Allah’ın adıyla” hareket edip işleri yürütmeye başlarken O’nun hükmüyle de hareket edip işlerini yürütür.

Bu nedenle asla “Allah’ın emrine” muhalefet etmez ve ters bir iş yapmaz.

Demokrasiye inananlar ise “halkın adıyla” hareket edip işleri ona göre yürütürler.

Nitekim mahkeme ve meclislerine de bunu yazdırdılar.

Halkın çıkarttığı hükümler veya kanunlarla hareket edip işleri ona göre yürütürler.

Kral, lider veya önder saydıkları veya yücelttikleri büyük bir adamları olunca (!) hep bunların adıyla ve hükmüyle hareket edip işleri yürütürler.

Müslümanlar ise Demokrasiye asla inanmadıkları ve herhangi büyük bir adama tabi olmadıkları için, yalnızca Allah’ın büyüklüğüne inanırlar ve onun adıyla, onun hükmüyle hareket edip yürür ve işleri yürütürler.

Bu hükmü uygularken de bir aciz kul olarak hata edebileceklerinden dolayı Allah’ın rahmetini dilerler.

“Rahim” kelimesinin manası; çok rahmetli, “Rahman” ın manası ise; pek çok rahmetlidir.

Böylece; Müslümanlar “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..” işlerini başlatıp yürütürler.

Dolayısıyla, “Besmele” nin manası; “Allah’ımız senin emrinle işlerimizi yürütüyoruz, eğer hata edersek veya kusur göstersek senin rahmetini diliyoruz bizi bağışla..” demektir.


Tags:

 
 
 

Bir cevap yazın