Hudeybiye Sulh Anlaşması Aslında Çok Büyük Bir Zaferdir

Hudeybiye Sulh Anlaşması Aslında Çok Büyük Bir Zaferdir

İmam Zühri’ den Çok Farklı Bir Yorum:

İbn Hişam, kendi Siret’inde, İbn İshak‘ın Hudeybiye barışının “Aslında çok büyük bir zafer” olma özelliğine dair İmam Zühri’ nin yorumunu bize şöylece aktarıyor:

İmam Zühri diyor ki:

İslam tarihinde “Ondan önce, Ondan daha büyük bir fetih” olmamıştır. Çünkü insanlar birbirleri ile her karşılaştıklarında hep “Savaşmak için” karşı karşıya gelmişlerdi.

Ancak aralarında Hudeybiye ile “Barış antlaşması yapılıp Savaş bırakılınca” ve insanlar “Artık birbirlerinden yana emin olup karşı karşıya gelince” bu sefer karşılıklı olarak oturup konuştular, tartıştılar.

Herhangi bir şeye “Aklı eren” kiminle oturup “İslam hakkında” konuşursa O kişi mutlaka İslam’a girerdi.

“Bu iki sene içerisinde” bundan önce Müslüman olanlar kadar hatta daha fazlası İslam’a girmiştir.

Sonra da İbn Hişam bu yorumun ”Çok yerinde bir yorum” oluşunu şöyle delillendiriyor ve diyor ki:

Zühri’nin bu söylediğinin delili şudur:

Rasulullah (sas) Hudeybiye’ye giderken Cabir b. Abdullah’ın görüşüne göre 1.400 kişi ile birlikte yola çıkmıştı. Bundan tam iki sene sonra Mekke’nin feth edildiği yıl 10.000 kişi ile birlikte yola koyuldular.

İslam’ı doğru anlatacak “Gerçek tebliğcilerin” ve tebliği “İnsafla değerlendirecek” gerçekten “Hakikat arayıcılarının” çoğalması duasıyla..

Bu yazı Mehmet Beşir Eryarsoy hocamdan alıntıdır.

NOT ve BİR HATIRLATMA:

Bu paylaşım bize göstermektedir ki, güzel bir üslup ile karşılıklı oturup konuşmak, muhatabı ikna etmede OLMAZSA ASLA OLMAZ bir zarurettir.

Ey İslam Devleti’ ni tekrar kurmak için münakaşa sofrasına oturanlar, unutmayın ki tatlı dil, güzel üslup  ve özellikle TEBESSÜM bir sadakadır.

Başarının sırrı belki de buradadır.

Allah yar ve yardımcımız olsun ve bizleri İslam hayatını yeniden başlatacak İslami bir Devlet’in kurulmasına vesile eylesin. Amin


Tags:

 
 
 

Bir cevap yazın