Archive for the Category Sünnet Vahiydir

 
 

Evet Sünnet Vahiydir ve Resulullah (sas) Hiç İctihad Yapmadı

Evet Sünnet Vahiydir ve Resulullah (sas) Hiç İctihad Yapmadı

Yazan Esad Mansur

Evet Resulullah (sav)'in sözleri, amelleri ve susması olan sünnet vahiydir. Ondan dolayı, Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

"İnmekte olan yıldıza and olsun ki arkadaşınız (Muhammed) hiç sapmadı ve azmadı, o hevesinden konuşmaz. O ancak vahydir ve kendisine vahy edilir, onu müthiş kuvvetli olan biri öğretti." (Necm:1-5)


Den ganzen Beitrag lesen…

1. Niçin, “Sünnet Vahiydir” bölümü açtık Biliyor musunuz?

Niçin, “Sünnet Vahiydir” bölümü açtık Biliyor musunuz?

Âlemlerin Rabbi olan şanı yüce Allah’a (cc) sonsuz defa hamd olsun. Salat ve selam, şanlı Resul Muhammed Mustafa’nın, Ehli Beytinin, güzide Ashabının ve bunlara tabi olan İslam Ümmetinin tüm evlatları üzerine olsun.

1970’li yıllardan bu güne kadar, bir kardeşiniz olarak, nice insanlarla Sünnet eksenli sohbetlerim, tartışmalarım oldu. “Kur’an bize yeter” diyen “mealciler” den tutunda, “Kur’an İslam’ı” ya da “Kur’an-i Hayat” gibi adlarla karşımıza çıkıp adeta “Sünneti dışlayan ya da inkâr eden” nice gafiller gördük.

Bir gafil ya da hain, yazdığı makalede bakın ne diyor;

“Yahudi borazanı Ebu Hüreyre’nin uydurduğu rivayetler..!!”
Den ganzen Beitrag lesen…

2. Sünnet de Vahiydir ve Kur’an Gibi Şer’i Delildir

Sünnet de Vahiydir ve Kur'an Gibi Şer'i Delildir  

Sünnet de Kur'an gibi Şer’î delildir ve Yüce Allah (cc) dan gelen bir vahiydir. Sünneti terk edip yalnızca Kur'an'la yetinmek açık küfürdür. Böyle bir görüş, o kişiyi İslâm'dan çıkarıcı bir görüştür.

Sünnetin Allahu Teâla'dan gelen bir vahiy olduğu Kur'an'ın açık nassı ile sabittir.
Den ganzen Beitrag lesen…

3. Sünnetle Delil Getirmek / İstidlal ve Haber-i Ahad

Sünnetle Delil Getirmek / İstidlal ve Haber-i Ahad

Sünnet’ in Resulullah (sas)’in sözleri, fiilleri ve sükutu olduğu ve Kur'an gibi Sünnete tabi olmanın da vacip olduğu bilinmektedir.

Elbette ki, Resulullah (sas) ’in bu sözü söylediğinin veya bir fiili yaptığının veya bir söz ve fiil karşısında sükût ettiğinin kesinlikle tespit edilmesi gerekir.
Den ganzen Beitrag lesen…

a. Sünnetle Savaşmanın Ve Onun Hakkında Şüphe Uyandırmanın Sırrı

Sünnetle Savaşmanın Ve Onun Hakkında Şüphe Uyandırmanın Sırrı

1921'de ölen, Avusturya’lı Yahudi Müsteşrik (oryantalist) Agnas Goldziher, "İslami Araştırmalar" isimli kitabında şunu yazdı:

"Kültür tarihi açısından Muhammed'i kendi halkı nazarında bir Peygamber yapan öğretilerinde icad ediciliğin ve dahililiğin var olması bizi ilgilendirmez.

Bizi ilgilendiren husus; Muhammed'in kendi öğretilerinin tümünü Yahudilikten ve Hıristiyanlıktan almasıdır."
Den ganzen Beitrag lesen…

b.Sünneti Tahrip Etmede Yeni Yaklaşımlar

Sünneti Tahrip Etmede Yeni Yaklaşımlar

Adem (as) ile iblis, yeryüzüne birbirine düşman olarak indi.

Böylece insanlık tarihi, hak ile batılın, doğru ile yanlışın, iyilik ile kötülüğün bir mücadelesi olarak başladı.

Yeryüzü insan için, onu imar etme, hak ve batıl arasında bir tercih yapma ile bir imtihan sürecidir. İnsanlık için bu süreç ve hak ile batıl arasındaki bu mücadele kıyamete kadar da devam edecektir.
Den ganzen Beitrag lesen…

c. İslam’ı Yıkma Projesi Hadis İnkârcılığı

İslam’ı Yıkma Projesi Hadis İnkârcılığı

Sünnet / Hadis, Kur’an’dan sonra ele alınması gereken ikinci ana kaynaktır.

İslam’ı tahrip etmek isteyen Batılı müsteşrikler öncelikle Kur’an’a saldırdılar.

Ancak bunda başarılı olamayan Batı bu defa hadislere saldırmaya başladı. Zira onlar için Hadislere saldırı yapmak, Kur’an’a göre daha kolaydı.
Den ganzen Beitrag lesen…

Rasulü’ nün (sas) Sünneti

Rasulü'nün (sas) Sünneti

Allah’ın ve müminlerin sevgilisi, ölçümüz ve de örneğimiz, adı güzel kendi güzel Peygamberimiz, Muhammed Mustafa (sas)’in doğum seneyi devriyesi vesilesiyle, Rasulullah (sas) çeşitli yönleriyle, kah yazılı, kah görsel medyada, yad edilmeye ve anlatılmaya çalışılır malumunuz.

Bu çerçevede, çorbada benimde tuzum bulunsun misali, Sevgili peygamberimizin Sünneti Seniyye’ sini ele alan RASULÜ'NÜN SÜNNETİ başlıklı bir çalışma, bir "derleme" yaptım.

Bir vahiy olan Sünnet hususunun ilgi ile okunması için de, Dede ile torunu arasındaki bir diyalog üslubu ile yazımı kaleme aldım ve sizlerle de paylaşmak istedim.

Ümit ederim ki, bu yazdıklarım, senin için, ailen için, ümmetimiz için ve tüm insanlık için bir takım hayırlara vesile olur.

Şayet bu yazının diğer insanlara da faydalı olabileceğini düşünürsen, sen de kaleme aldığım bu makaleyi, Link'ini mail atmakla, yazılı çıktısını alıp vermekle yada en azından okuduklarını arkadaşlarına, akrabalarına ve dostlarına anlatmakla paylaşabilirsin ve mutlaka paylaşmalısın da..

Umulur ki inşaAllah, onların dualarından, sen de ben de nasipleniriz. Ayrıca, her birimize farz kılınan "Emri bil Maruf" yani "İyiliği -ki O İslam'dır- emretmekle" mükellef olduğumuzu da unutmayalım tamam mı muhterem kardeşim.


Den ganzen Beitrag lesen…