Archive for the Category İslamiyet Nedir?

 
 

İslam Nedir Diye Soranlara De ki

İslam Nedir Diye Soranlara De ki

    Bizleri İslam ile şereflendiren şanı yüce Allah’a (cc) sonsuz defa hamd olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi ölçü ve örnek Resul Hz. Muhammed’in, ehli beytinin, ashabının ve bunlara tabi olan tüm Müslümanların üzerine olsun.

    Uzun bir makale okusanız ve bunun bitiminde de birisi size “bu makalede verilen ana fikir nedir” diye sorsa, makalenin içeriği ve ana hedefine tamamen vakıf iseniz bu soruya cevap vermek sizin için kolaydır.


Den ganzen Beitrag lesen…

İslam Kelimesinin Anlamı, Mahiyeti ve Beş Temeli

İslam Kelimesinin Anlamı, Mahiyeti ve Beş Temeli

İSLAM KELİMESİNİN ANLAM VE MAHİYETİ
Sözlükte İslam kelimesi; teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir.
İslam’ın terim anlamı: Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadi ve ameli bir nizamdır.
Den ganzen Beitrag lesen…