Archive for the Category İslamiyet Nedir?

 
 

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir?

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir? 

Üstad Esad Mansur'a yöneltilen bir soru:

Benim "Din Nasihattir" hadisi hakkında bir sorum olacaktı.  


Den ganzen Beitrag lesen…

TEVESSÜL Etmek Yada Tevessül Yapmak Caiz Midir?

TEVESSÜL Etmek Yada Tevessül Yapmak Caiz Midir?

Bu konu hakkında âlimler arasında farklı görüşler vardır.

Tevessül kelimesi “vesile edinmek” manasındadır.


Den ganzen Beitrag lesen…

Saflar Arası 1,5 metre Mesafe ile Cemaat ile Namazı Caiz Olur mu?

Saflar Arası 1,5 metre Mesafe ile Cemaat ile Namazı Caiz Olur mu?

 [صف] “Saf” kelimesi Arapçadır. Manası ise aynı istikamette veya hizada yan yana duran kişiler veya eşyalardır, bunların dizilmesidir.

Allah (cc) bu isimde bir sure indirerek şöyle buyurdu:


Den ganzen Beitrag lesen…

Keşke Demek Her Zaman Yanlış mıdır?

Keşke Demek Her Zaman Yanlış mıdır?

Bazen ders anlatırken, bazen bir yazı yazdığımda, bazen de normal bir konuşmamda "keşke" kelimesini kullandığım anda -genel olarak- hemen birileri çıkıyor ve:


Den ganzen Beitrag lesen…

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mısırlı âlim Muhammed Mutevelli eş Şa’ravi şöyle der:

Ben San Francisco’da iken bir Müsteşrik (Doğu bilimci, Şarkiyatçı, Oryantalist) bir gün bana şunu sordu:


Den ganzen Beitrag lesen…

Kandil Kutlamaları İslam’da Var mı?

Soru: Kandil Kutlamaları İslam’da Var mı?

Cevap: Ragaip kandili ve Berat kandili ile ilgili olduğu söylenen deliller:

Ayşe (ra) Rasulullah (sav)’in şöyle dediğini rivayet etti:

“Şaban ayının yarısının gecesinde kullarına bakar, mağfiret dileyenleri bağışlar, rahmet dileyenlere rahmet eder ve kin sahiplerini terk eder.” (El Hâkim)


Den ganzen Beitrag lesen…