PUT Nedir ve Bu Konuda Yazılmış Bir Şiir

PUT Nedir ve Bu Konuda Yazılmış Bir Şiir

Köşe yazarı Turgut Akyüz bey makalesinde:

“Şirk” deyince ilk akla gelen “Put” meselesidir. Put, her ne kadar taştan ve tahtadan yapılan bir takım şekiller ya da bazı bitki ve hayvanlar gibi totemleri ifade etse de;

Aslında “hayatımızın merkezi haline getirip uğruna Allah rızasını ve Allah ın emirlerini feda ettiğimiz her şey birer Putturlar.”

Şair Cengiz Numanoğlu da şiirinde bakın ne veciz şeyler ortaya koymuş.. Doğrusu anlayana sivrisinek saz misali..

EY MEVTA..

Düne kadar aboneydin harama;

Hep derdin ki: ”Sözüm geçer parama.”

Şimdi musallada, boşa arama;

    Banka vezneleri yok tabutların,

    Söyle, biraz avans versin putların !

Tapular bıraktın, valiz dolusu,

Vârisler şimdiden, kurdular pusu.

Niye getirmedin ? Hayret doğrusu;

    Gerçi, bagajları yok tabutların,

    Bir taksi tutardı, sana putların.

Ahlâk felsefende, çağdaşlık maşa,

Üçbeş fâhişeyle, güreştin başa.

Haydi.. Bu gece de, kaçamak yaşa;

    Gümüş şamdanları, yok tabutların,

    Söyle, birkaç mum getirsin putların !

Hep aşkta kazandın(!),verdin kumarda,

”Dolaşmalı” derdin, ”rakı damarda”

Biraz ayıldın mı bu son şamarda?

    Amerikan barı, yok tabutların,

    Söyle de cin tonik versin putların !

Nerde şimdi, beş yıldızlı oteller?

O hüzzam faslına, dem tutan teller?

Nerde, o rakseden incecik beller?

    Dansözü, şantözü yok tabutların,

    Zil takıp oynasın, şimdi putların !

Yaşarken, sen de bir saplantı vardı;

Minâreler, sanki sana batardı.

Hele sabahları, tepen atardı;

    Gördün ya.. Konforu yok tabutların,

    Söyle de, bir döşek sersin putların !

Hani, “Kur’ân” diyen, sence yobazdı,

Hani, O yobaza, her zulüm azdı

Az önce mezarcı, yerini kazdı ;

    Tahliye kapısı, yok tabutların ,

    Söyle de bir avukat, tutsun putların.

Ne kadar büyüktü dindara kinin.

Hacıya, hocaya uzardı dilin.

Konuşsana mevtâ ! Bitti mi pilin?

    Oksijen tüpleri yok tabutların,

    Söyle de bir nefes versin putların.

”Uyandım” diyorsun, lâkin boşuna;

Gördün.. Bakmıyorlar hiç göz yaşına

Ey mevtâ !. Kaldın mı, yalnız başına?

    İmdat düğmeleri, yok tabutların,

    Üzülme.. Kurtarır (!) seni putların.

Cengiz Numanoğlu /1996


Tags:

 
 
 

Bir cevap yazın