Adalet Mülkün Temelidir Sözü Hz. Ömer’e Aittir.

Adalet Mülkün Temelidir Sözü Hz. Ömer’e Aittir

Yazan Mustafa Armağan’

637 yılındayız. Hz. Ömer’in İran hükümdarı Yezdicerd’in üzerine gönderdiği Sa’d b. Ebi Vakkas komutasındaki kuvvetler Medayin’e, sonra da Nehrevan’a girmişler, Sasanilerin paha biçilmez hazinelerini ganimet olarak Hz. Ömer’e göndermişlerdi.

“Kisra’nın baharı” denilen muhteşem bir halı, mücevherli kılıçlar, kemerler, süslü elbiseler üst üste yığılmıştı. Bir de Kisra’nın altın bilezikleri vardı dizi dizi.

Halife Ömer, Süraka b. Malik’in kollarına taktırdı bilezikleri. Kisra’nın elbiselerini giydirdi. Sonra da haydi “çıkart” dedi ona.

Şöyle dedi:

“Allah’ım, benden daha fazla sevdiğin Resulüne ve Ebubekir’e vermediğin süslü eşyaları bana verdin. Bunları vermenden sana sığınırım.”

Zengin olmanın “bir düşüklük” gibi görüldüğü bu aydınlık tablonun ardından Hz. Ömer’e bu defa Kisra’nın kılıcını getirdiler.

Şöyle dediği duyuldu:

“Şüphesiz Kisra kendisine verilen dünyalıkla ahiretinden oldu. Dünya ile meşgul oldu. Kendisi veya damadı için mal topladı ama şahsı için ahirette yararlı olacak bir şey yapmadı.”

İbni Kesir’in naklettiği Hazreti Ömer’in konuşması.

İşte “EL-ADLÜ ESASÜ’L-MÜLK / Adalet Mülkün Temelidir” sözünü bu bağlamda söylemişti Halife Ömer.

Bunu İbn Kesir “El-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı eserinde (cilt 7, s. 68) şu şekilde dile getirir:

“Adalet mülkün temelidir (esasıdır) ve baki kalmasının ve devam etmesinin sırrıdır…

Beyhâkî ve İmam Şafi şunu dediler:

Ömer b. Hattab, Kisra’nın bileziklerini Süraka b. Malik’e verdikten sonra şöyle dedi:

“Kisra b. Hürmüz’ün bileziklerini kollarından çıkarıp Beni Müdlic kabilesinden Arab olan Süraka b. Malik’in kollarına takan Allah’a hamd olsun.”

Daha sonra Hz. Ömer, Müslümanlara bir hutbe verdi.

Onlara Kisra’nın mülkünün (devletinin) zulüm ve eziyetlerle yok olduğunu, hâlbuki mülkün (Devletin) temelinin ve ayakta kalıp devam etmesinin sırrının adalet olduğunu beyan edip açıkladı.

Daha sonra bütün ganimetleri paylaştırdı.

Ve bu ahlakla Müslümanlar İran şehirlerini (ülkesini) fethettiler. Kisra’nın mallarına mirasçı oldular. Güneş İslam illerinde batmaz oldu.

Bundan 640 yıl önce, Atatürk’ün ölümünden de 565 yıl önce vefat eden bir tarihçinin kitabında aynen böyle yazıyor.

Yani “Adalet mülkün esasıdır” sözü, Hz. Ömer’indir ve bir Devletin zulümle ayakta kalamayacağı, ‘ilelebet payidar olması’nın sırrının “Adalet esası üzerine kurulması olduğu” fikrinin patenti ona aittir.

Başkalarınca söylenmiş sözleri Atatürk’e mal etme gayretkeşliğinin başka örneklerini de biliyoruz.

Mesela Romalı şair Juvenalis’in neredeyse 2 bin yıllıkOrandium est ut sit mons sana in corpore sano” (Sağlam bir bedende sağlıklı bir kafa vermesi için Tanrı’ya dua etmelisin) sözü Atatürk’e mal edilerek “Sağlam kafa sağlıklı vücutta bulunur” şekline sokulmuştur.

Keza “Köylü milletin efendisidir” sözü de Kanuni’ye aittir ve aslı “Reaya milletin efendisidir” şeklindedir.

Reaya, sadece köylü demek değildir.

Üreten ve vergi veren anlamındadır ve Kanuni bir devletin devletten geçinenler sayesinde değil, üretici kitle sayesinde ayakta durduğunu anlatmak istemiştir.

Sözün özü:

Mahkemeleri bırakın, diğer yerlerdeki sözler de asıl sahiplerine iade edilmelidir diyoruz.

Zaten Adalet; bir şeyi ait olduğu yere koymak demek değil midir? O zaman tarihte de adalet istiyoruz. Hem de Hz. Ömer adaleti…


Tags:

 
 
 

One Response to “Adalet Mülkün Temelidir Sözü Hz. Ömer’e Aittir.”

 1. Gravatar of Ertan Ertan
  31. Mayıs 2022 at 16:34

  Adaletten bahsedenlere soruyorum. Nedir adalet diye. Kanunlara uyup uymamaktan eşitlikten bahsediyorlar. Boş konuşuyorlar.
  Adalet kesinlikle ve kesinlikle Allahın hükmüne tabi olmaktır. Aksi Zulüm oluyor.
  Bunu deyince ne alaka devlet ile dini karıştırma oluyor cevap.
  Bugün helvadan put yapıp yarın yemek istiyorlar.

Bir cevap yazın