Tekfirci ile İslam Davetçisi Arasındaki Farklılıklar

    Tekfirci ile İslam Davetçisi Arasındaki Farklılıklar:

Davetçi: görev alıp bu işi yapar

Tekfirci: ise görevi kendi nefsinden alır

    Davetçi: ahlâkıyla kâfiri imana getirir (vesile olur)

    Tekfirci: ise ahlakıyla mümini dinden imandan çıkarır

Davetçi: doktordur

Tekfirci: ise mezarcı

    Davetçi: gerçekten karşıdakinin kurtuluşu için uğraşır

    Tekfirci: ise sorumluluğu üzerinden atmak için

Davetçi: sonuç beklemez

Tekfirci: ise sonucu görmek için çabalar 

    Davetçi: (adı üstünde) davet eder

    Tekfirci: hüküm verir

Davetçi: kendisiyle beraber herkesin iman etmesini ister

Tekfirci: ise kendisinin ve grubunun Müslüman olması yeterlidir

    Davetçi: sabırlıdır

    Tekfirci:’nin ise o kadar zamanı yoktur

Davetçi: karşıdaki şahsın küfrüne düşmandır

Tekfirci: ise şahsına…

    Davetçi: hidayeti Allah (cc)’tan bekler

    Tekfirci: ise hidayeti kendisi vermeye çalışır 

Davetçi: davaya leke gelmesinden endişe eder

Tekfirci: ise kendi egosunu tatmin etmesi yeterlidir 

    Davetçi: “davet” için bile kendisini yeterli görmez

    Tekfirci: ise hüküm vermek için can atar

Davetçi: hastayla ilgilenir gibi ilgilenir

Tekfirci : ise mahalle kavgasına gider gibi 

    Davetçi: davet süresini uzatmak için bahane arar

    Tekfirci: son noktayı koymak için can atar 

Davetçi: İslam’a doğrultur

Tekfirci: İslam’dan soğutur

    Davetçi: karşıdakini hasta olarak görür

    Tekfirci: ise pasta… 

Davetçi: 'nin daveti sonuna kadar

Tekfirci: 'nin tekfiri ise menfaati görene kadar

    Davetçi: davet üstüne davet yapar

    Tekfirci: önce tekfir eder sonra davet yapar 

Davetçi: cennete adam kazandırır

Tekfirci: ise cehenneme…

    Davetçi: ancak belli bir aşamadan sonra davete başlar

    Tekfirci: ise yeni bir mesele duyar duymaz

Davetçi: ilim öğrendikçe ahlakını da güzelleştirir

Tekfirci: ise ilim öğrenir fakat ahlâkını kaybeder

    Davetçi: müminlerin sayısını arttırmak için uğraşır

    Tekfirci: ise kâfirlerin…

Davetçi: bir hata yaptığı zaman diğer Müslümanlara da leke geleceğini bilip ona göre hareket eder

Tekfirci:’de ise diğer Müslümanlar umrunda değildir. Hatta diğer Müslümanlar Müslüman bile değildir.

    Davetçi: bütün görüşleri bilir ona göre tepki verir

    Tekfirci: ise tek bir görüş üzerinden karşıdakine hüküm verir. 

Davetçi: genişletir, esnetir

Tekfirci: daraltır, zorlaştırır

    Davetçi: sayısız defa gider gelir

    Tekfirci: ’nin ise bir defa anlatması yeterlidir 

Davetçi: dostluk ve düşmanlık (vela-bera) hukuku üzerine hareket eder

Tekfirci: ise sadece düşmanlık hukuku üzerine… 

    Davetçi: karşıdakiyle kardeş kalabilmek için her türlü karineye başvurur

    Tekfirci: ise ipleri koparmak için döner durur 

Davetçi: küfre düşeni gördüğünde üzülür

Tekfirci: ise bundan memnun olur 

    Davetçi: karşılaştığı binbir zorluğa ve eleştiriye rağmen davetine devam eder

    Tekfirci: ise ilk tepkide küfür damgasını basar. 

Davetçi: anlatacağı meseleleri genelden özele doğru anlatır

Tekfirci: ise en uç meselelerle başlayıp karşıdakinin küfrî duygularını kabartır

    Davetçi: 'nin, karşıdakinin imana gelmesi konusunda umudu çoktur

    Tekfirci: ise tekfir etmeden önce son vazifesini yapar gibi yaklaşır

Davetçi: tekfir işini şer'i bir mesele olarak görür ve şer'i mahkemeye havale eder. (zannî meselelerde)

Tekfirci: ise tekfir işini herkese verilen bir hak olarak görür ve kullanmakta tereddüt etmez.

Bu bir Alıntı yazıdır..

 


Tags:

 
 
 

Bir Cevap Yazın