Müslüman ile Mümin Arasındaki Fark Nedir?

Müslüman ile Mümin Arasındaki Fark Nedir?

“Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Rasulullah” diyen herkes “Müslüman” dır.

Ben de “Elhamdulillah Müslümanım..” diyen herkes de “Müslüman” dır.

Allah’ın ortaya koyduğu tüm kurallara harfiyen uyanlar ise “Mümin” dir.

Müslüman; ”Allah’a teslim olmaya söz veren” demektir.

Mümin; “sözünde duran” demektir.

Allah’ın emrettiği ya da nehyettiği bütün hükümleri yerine getirmeye söz veren kişi, hayatının sonuna kadar bu sözünde durur ise, O kişi “Mümin” sayılır.

İman eden her kişiye “Müslüman” denir… Hakkıyla imana eren kişiye ise “Mümin” denir.

Müslümanın imanı dilindedir, imanına söz ile şahitlik eder.

Müminin imanı ise yüreğindedir, imanına onun hal ve hareketleri ile şahitlik eder.

Müslüman bunu sadece “dil ile” iddia ve ikrar eder.

Mümin ise Hal ve ahval ile ispat eder.

Müslümana iman adeta bir yük gibidir.. Mümine iman büyük bir lütuf görünür.

Tıpkı namazın Müslümana bir yük, Mümine ise adeta “bir ayrıcalık” bir lutuf olması gibi.

İşte bu yüzden ayette, “Ey iman edenler, iman edin..” demiştir yüce Allah Kur’an’da.

Müslüman ile Mümin arasındaki fark, “bilmek ile ermek..” arasındaki fark kadardır.

Her Mümin elbette ki Müslümandır, fakat her Müslüman “Mümin” değildir.

Şanı yüce Allah Kur’an-ı Kerim de “Müminlerin Niteliklerini” şöyle anlatılır:

“Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” (Furkan suresi 63)

“Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.” (Furkan suresi 64)

“Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir.” (Furkan suresi 65)

“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” (Furkan suresi 66)

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.” (Furkan suresi 67)

“Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” (Furkan suresi 68)

“Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.” (Furkan 69)

“Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka.. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Furkan suresi 70)

“Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte O, Allah’a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.“ (Furkan suresi 71)

“Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.” (Furkan suresi 72)

“Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, Onlara kör ve sağır kesilmezler.” (Furkan suresi suresi 73)

“Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” (Furkan suresi 74)

“İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandıracak ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.” (Furkan suresi 75)

“Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.” (Furkan suresi 76)

“(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” Furkan suresi 77)

Yazan Hasan Gökdaş / Facebook Sayfasından

ÖNEMLİ NOT: Bu konu ile bağlantılı olan şu Linkteki makaleyi de okumanızı tavsiye ederim kardeşim.

http://bekiryetginbal.com/mumin-olmak-ile-muslum-olmak-arasinda-cok-fark-vardir/#more-4508

 


Tags:

 
 
 

Bir Cevap Yazın