Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mısırlı âlim Muhammed Mutevelli eş Şa’ravi şöyle der:

Ben San Francisco’da iken bir Müsteşrik (Doğu bilimci, Şarkiyatçı, Oryantalist) bir gün bana şunu sordu:

– Sizin kitabınız Kur’an’da Bulunan Şeylerin Tamamı Doğru mu?

Cevap verdim:

– Kesinlikle evet.

Tekrar sordu:

– O halde Allah niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine imkân veriyor? Hâlbuki Kur’an diyor ki: “Allah kâfirlerin müminlere galip gelmesine Asla imkân vermez.” (Nisa suresi 141)

Dedim ki: – Çünkü bizler Müslümanız, Mümin değiliz de ondan.

Dedi ki: – Peki, Müminlerle Müslümanlar Arasındaki Fark Nedir?

Şeyh Şa’ravi şöylesi bir soru sorup, Sonra da cevap verdi:

– Günümüzde Müslümanlar Namaz, Zekât, Hac ve Ramazan Orucu gibi İslam’ın ibadet cinsinden bütün sembollerini yerine getiriyorlar fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler. İlmi, İktisadi, Sosyal ve Askeri sıkıntılar vs..

Peki, bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir?

● Kuran’da geçen bir ayette şöyle denilir:

“Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.” (Hucurat suresi 14)

Müsteşrik bana tekrar sordu:

O halde Onlar Niçin Sıkıntı ve Yokluk İçindedirler?

– Bunu Kur’an-ı Kerim açıklıyor. Çünkü Müslümanlar “Müminler Merhalesi” ne yükselemediler. Şunları iyi düşün:

● Onlar gerçek Mümin Olsalardı Allah onlara mutlaka yardım ederdi. Bunun delili Allah’ın şu ayetidir:

“Biz Müminlere Yardım Etmeyi Üzerimize Borç Kıldık” (Rum suresi 47)

● Eğer gerçekten Mümin Olsalardı diğer Ümmetler ve Halklar arasında daha önemli ve Saygın bir konumda olurlardı.

Bunun delili ise Allah Teala’nın şu ayetidir:

“Gevşemeyin / Yılgınlık Göstermeyi ve Üzüntüye Kapılmayın. Eğer (gerçekten) İnanıyorsanız Üstün Gelecek Olan Sizsiniz.” (Ali İmran Suresi 139)

● Eğer Mümin Olsalardı Allah Teâlâ diğer Milletlerin onların üzerinde herhangi bir Hâkimiyet kurmalarına asla izin vermezdi.

Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:

“Allah Kâfirlerin Müminlere Galip Gelmesine Asla İmkân Vermez.” (Nisa suresi 141)

● Eğer Mümin Olsalardı Allah Teâlâ onları bu Hor ve Hakir durumda bırakmazdı.

Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:

Allah Müminleri İçinde Bulunduğunuz Durumda Bırakacak Değildir.” (Âli İmran suresi 189)

● Eğer Mümin Olsalardı Allah Teâlâ her durumda Onlarla beraber olurdu.

Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:

“Muhakkak ki Allah Müminlerle Beraberdir.” (Enfal suresi 19)

● Fakat Onlar sadece “Müslümanlık” aşamasında kaldılar, “Müminlik” aşamasına yükselemediler. Allah Teala buyuruyor ki:

“Onların çoğu Mümin değildirler.” (Şu’ara suresi 8)

● O halde Müminler Kimlerdir?

Buna da Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor:

Onlar: “Günahlarından Uzaklaşan Tevbekârlar,

İbadetlerine Devam Eden Abidler,

Allah’a Hamd Eden, Lezzetlerden Uzaklaşarak

Oruç Tutan Zahitler,

Rukû ve Secdeleriyle Rablerine Boyun Eğenler,

İyiliği Emredip, Kötülüğü Engelleyenler Ve Asla

Allah’ın Belirlediği Sınırları Aşmayanlardır.” (Tevbe suresi 112)

Yani Allah Teâlâ; Zaferi, Galibiyeti, Hâkimiyeti ve Yüksek bir durumda bulunmayı Müminlere vaat etmiştir, Asla Müslümanlara değil.

Ey Rabbim bizleri de Razı olduğun O kullarından, Müminlerden eyle. Âmin

 


Tags:

 
 
 

Bir Cevap Yazın