Medreseyi Yusufiye ve En Tehlikeli Siyasi Kitle Tanımlaması

Medreseyi Yusufiye ve En Tehlikeli Siyasi Kitle Tanımlaması

Bu gün 19 Şubat 2021

Âlemlerin Rabbi şanı yüce Allah’a hamd olsun ki Antalya’da tutuklu bulunan 11 Müslüman kardeşimiz şimdilik serbest kaldılar.

2020 Eylül ayındaki tutuklamalar sonrası 30 Eylül 2020 tarihinde aşağıdaki analizimi yayınlamıştım.

Bu yazıyı faydalı olabileceğini düşünerek sizinle tekrar paylaşıyorum. Ama buna şu ufak eklemeyi yapmadan da edemeyeceğim.

Bazı Müslümanlar, bu serbest bırakılmalar karşısında, sevinçlerini ifade etme sadedinde diyorlar ki; “Suçsuz oldukları anlaşıldı, Hukuksuzluk son buldu, Adalet yerine geldi vs..”

Elbette ki esaretten kurtulmaları sevincimizdir, gözümüz aydın olsun. Allah (cc) onları ve tüm Müslümanları korusun.

Lakin tüm Müslümanlar, Demokratik, Laik, Kapitalist ve Kemalist sistem gözünde 29 Ekim 1923 den bu güne POTANSİYEL SUÇLU’ durlar..

Sadece Türkiye’de değil tüm arz üzerindeki Cahiliye Devletleri nezdinde suçludurlar ve bu düzenler devam ettiği müddetçe de suçlulukları devam edecektir.

Mademki İSLAM, arz üzerindeki tüm küfür düzenlerinin TEK VE YEGÂNE ALTERNATİFİ’ dir O halde en büyük suçlu ve en büyük düşmandır.

ABD eski başkanı George Bush’ un dediği gibi, İSLAM & HAÇLI / Küfür savaşıdır bu savaş, bu büyük mücadele.

Mısır Firavunu Hüsnü Gayrı Mübarek, hayatta iken ABD ile yaptığı bir anlaşmada, tam 1 Milyon Müslüman’ı (bütün cemaatlerden) Hapse atması karşılığında 10 Milyar Dolar para aldı.

Niye? Çünkü Müslüman olmak “suçlu doğmaktır” Firavunlar,  zalim ve tağutlar indinde..

Hukuksuzluk son buldu öyle mi? İslami hukukuna göre bir yargılama yapılır, İslam hükümlerine zıt bir karardan rücu edilir, dönülür işte o zaman “hukuksuzluğun son bulması” söz konusu edilebilir güzel kardeşlerim.

Evet kastınız bunların “Hukuk sistemindeki bir tezadı” ortaya koymaktır ama bu cümle affınıza sığınarak söylüyorum “beni rahatsız ediyor..”

Aynı şekilde “Adalet yerine geldi..” ifadesi de bunun gibidir kardeşlerim. Bu da hepimizi rahatsız etmeli diye düşünüyorum.

Çünkü, “Zulüm” bir şeyi olması gereken yerden alıp başka bir yere koymak, hak sahibine hakkını vermemek, demektir.

Bir işi yerli yerine, olması gereken yere koymanın ve hak sahibine hakkını vermenin adı da yine Kur’an’da “Adalet” tir.

Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki:

Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmek Adaletin; Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyi terk etmek de Zulmün ta kendisidir.

Ki zaten Rabbimiz, bunun böyle olduğunu yüce Kitabının çeşitli yerlerinde vurgulamıştır. Mesela Maide Suresinin bir ayetinde şöyle buyurur:

“Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar, Zalimlerin ta kendileridir.” (Maide, 45)

Demek ki "Zalim" sadece insanlara haksızlık eden, onların haklarını çiğneyen ve onlara sıkıntılar yaşatan kimse değildir; bununla birlikte "Zalim", bu ayetin işaretiyle, Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen herkestir.

Dolayısıyla güzel kardeşlerim ADALET YERİNİ BULMADIĞI GİBİ, Zulüm dolu dizgin devam etmekte maasef..

Şimdi gelelim 30 Eylül tarihli makalemize:

————–

Bizleri İslam ile Şereflendiren Âlemlerin Rabbi, Mülkün Sahibi, Şanı Yüce Allah’a Sonsuz Defa Hamd Olsun.

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi en Başta Ölçü ve Örnek Rasul Hz. Muhammed’in, Ehli Beytinin, Güzide Ashabının, İslam Ümmetinin ve Sizlerin Üzerine Olsun.

Bittikten sonra da ifade edilebilecek bir duayı, Ben yine başlangıçta ifade ediyor ve “Ey Rabbim.. Bu paylaşımımı hayırlara vesile eyle..” diyorum.

1980 Askeri Darbesi öncesinde Ankara Tandoğan Meydanı her ay birkaç mitinge sahne olmakta.

Bir hafta Sol & Sosyalist Komünist gruplar miting yaparken, bir başka haftada Sağ & Milliyetçi Mukaddesatçı grupların mitingi oluyor.

O günkü mitinglerin meşhur iki ana sloganı:  “Kahrolsun Faşistler..” ve “Kahrolsun Komünistler..”

Etrafı 6-7 katlı binalarla çevrili meydana nazır bir dairede Papağan besleyen ev sahibine bir gün misafirler gelir..

Fanatik Sol görüşlü misafir, ev sahibi ile muhabbet ederken, başlar bizim Papağan “Kahrolsun Komünistler, Kahrolsun Komünistler..”

Nereden mi öğrenmiş? Mitinglere gelenlerden, Orada atılan sloganlardan..

İster istemez ev sahibi de misafir de rahatsız olur, evin hanımın alır Papağanı kuytu odaya atar.

Bir başka gün Sağ görüşlü, Milliyetçi bir misafirin geldiğinde bizim geveze yine başlar slogana ama bu sefer “Kahrolsun Faşistler,Kahrolsun Faşistler..” diye nakarat tutturmaktadır.

Yine tıkılır kuytu odaya provokatör..

Her misafir geldiğinde bu nezaketsizliği yapması sonunda ev sahibinin canına tak eder, alır Papağanı Apartmanın arka bahçesindeki kümese atar.

10 tavuğun sultanı Horoz efendi, Davetsiz gelen bu yabancıdan kıskanır dişilerini..

Bir gaga, iki gaga, bir kanat darbesi, bir tırnak atma ile başlar Papağanı hırpalamaya..

Papağan bir sabreder iki sabreder, bir La Havle çeker iki La havle çeker Ama Horozun duracağı yok..

Sonunda dayanamaz.. Horoza çok gür sesle şöyle bağırır:

“Çek şu pis ellerini üzerimden lan şerefsiz.. Ben senin gibi “Adi Suçtan..” değil “Siyasi Suçtan..” buraya tıkıldım..

Fıkramız bu kadar..

Cezaevi Literatüründe (Jargonunda) ADİ SUÇ; Hırsızlık, Dolandırıcılık, Gasp, Fuhuş, Kumar vs.. suçlar için söz konusu edilir ve bu suçtan Cezaevine girenlere de ADİ SUÇLU denir.

Hukuki dilde ise buna ADLİ SUÇ ya da ADLİ SUÇLU yani “Yüz kızartıcı suçtan gelen, ya da bu suçu işleyen” denilmesine rağmen, Tutuklu ya da mahkûmlar kısaca “ADİ SUÇ” derler.

“Siyasi suç veya Siyasi Suçlu” ise adından da anlaşılacağı gibi, Siyasi içerikli bir suç işleyenlere özgü bir ifade olarak kullanılır.

Yürürlükteki Anayasa ve Kanunlara göre iki türlü Siyasi suçlu vardır:

Birincisi; “Mevcut Partiler kanununa uygun kurulup da siyaset yapanların, bir zaman sonra bu kanuna muhalefet eder halde siyaset yapmaya başlamaları..”

İkincisi; Mevcut Partiler kanunu dışında ve Rejimin üzerine kurulu olduğu Kapitalist Laik ve Kemalist ideolojiye zıt Hatta ona alternatif, Komünist ya da İslami eksende siyaset yapanlar..”

Burada İkinci şıkka girenleri de ikiye ayırmak gerekiyor:

Terörü, silahlı mücadeleyi Amaçlarının bir Aracı görenler..

Terörü asla tasvip etmediği, Araç olarak kullanmadığı gibi mücadelesinin esasını sadece AKİDESİ ve FİKİRLERİ üzerine bina edip “Fikri ve Siyasi Münakaşa” esaslı Siyasi mücadele verenler..

A ve B şıklarını biraz daha açmak gerekirse;

A şıkkı içine girenler daha ziyade Komünizm ideolojisi esaslı hareket eder fert ya da kitlelerdir.

Bunlar her ne kadar “Biz fikir adamıyız, bizim işimiz fikirle.. Fikri münakaşa bizim asıl işimiz deseler de” İdeolojilerini yayma, hakim kılmada TERÖR onların metodu olduğu için, “Silahlı mücadelesiz” günleri geçmez..

Peki ya “Sosyalist ya da Sosyal Demokratım..” diyenler kimdir? Onlar Mutasyona uğramış Komünist artıklarıdır.

Gelelim “B” şıkkı içine girenlere:

Bu şıkka girenler, Dünyadaki tüm Müslüman halklardan farklı ama bu Müslüman halkların “Öz be öz” evladı olan, Onlar içinden çıkan kişi ya da kitlelerdir.

Ve bu “B” şıkkı içine girenler, Dünyadaki tüm, rejimler, Devletler, Zalimler ve Zorbalar için “EN TEHLİKELİ” diye adlandırdıkları kişi ya da kitlelerdir.

Bunun dünkü örneği Hz. Muhammed Mustafa (sas) ve Onun Siyasi Kitlesi “ASHAB-I KİRAM” hareketidir..

Allah’a hamd olsun ki bugün, yarın ve Kıyamete kadar da “Bu vasıfta kitle / kitleler” vardır ve var olmaya da devam edecektir.

Ömer b. el-Hattab'dan, Rasulullah (sas) şöyle dedi:

“Ümmetimden bir grup, kıyamete kadar hak üzere galip olmaya devam eder." (Hâkim rivayet etti)

Bezzar, iyi bir senetle Ebu Hüreyre’den rivayet ediyor. Rasulullah (sas) şöyle dedi:

“Ümmetimden, bu iş veya bu iş üzere olan bir grup sürekli var olacaktır. Allah’ın emri gelinceye kadar, muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar veremez.” (Müsned Ahmed bin Hanbel)

Muğire b. Şu'be'den. Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden, insanlara (hak üzere) galip gelen bir topluluk sürekli var olacaktır. Allah’ın emri gelince de onlar galiptirler." (Darimi)

Aklınıza haklı olarak şöyle bir soru gelebilir:

“Ya Bekir amca NİÇİN, Dünyadaki tüm, rejimler, Devletler, Zalimler ve Zorbalar için EN TEHLİKELİ kişi bu kişi olsun ya da en tehlikeli kitle böylesi vasfa haiz kitle olsun?

Bu soruya vereceğim cevabı ancak ve ancak “Siyasetin, Doğru siyasi mücadelenin, Siyasi Tefekkürün ve Siyasi Zihniyetin” ne olduğunu BİLENLER anlarlar..

Çünkü bu husus bir yönüyle “çok çok kolay, basit, anlaşılabilir ve anlatılabilir..” bir konu iken, bir yönüyle de sokaktaki her insanın anlayabileceği bir hususta değildir.

Size birkaç örnek vereyim:

“İslam Akidesi Siyasi bir Akidedir..” ya da “Kur’an tamamen siyasi bir Kitaptır..” veya “Hz. Muhammed büyük bir Siyasi Şahsiyettir..” diye etrafınızdakilere bir sorun..

“Bu cümleler hakkında düşünceniz nedir?” diye bir sorgulayın.. Hatta mürekkep yalamışlara sorun, cevap yok yok yok..

Ama siyasi bir varlık olan Devlet adamları, Siyasi mütefekkirler, Siyasi misyonerler, Siyasal Bilimlerle uğraşanlar ve özellikle de “Siyasi Suçlara” bakan mahkemeler bunların ne olduğunu gayet güzel bilirler.

Kardeşlerim gelelim şimdi neden EN TEHLİKELİ olmaları meselesine:

Hali hazırdaki tüm Devletler ya da Devlet adamları, kendilerine “Gerçek manada” RAKİP ya da ALTERNATİF olabilecek bir Siyasi LİDER, Siyasi KİTLE ya da Siyasi FİKİR asla istemezler.

Karşılarında böyle bir SİYASİ “Lider, Kitle ya da Fikir” gördüklerinde Onu önce Fikren yok etmek ister..

Güç yetiremez ise Siyasi Baskı uygular.

Yine güç yetiremez ise PUTİN’in yaptığı gibi “ya zehirletir ya Hapse attırır ya Onu Suikastla yok etmeye çalışır.”

Çünkü karşısındaki vakıa, kendisi biçin bir BEKA sorunu oluşturmaktadır.

Ya yok edecektir Ya da yok olacaktır.

Aynı Mekke müşriklerinin yaptığı gibi..

Nur Dağının HİRA mağarasında “İlk Vahiy” geldiği andan itibaren Mekke müşrikleri Hz. Muhammed (sas) efendimizin ÇOK ÇOK TEHLİKELİ şeyler söylediğini ifade etmeye başladılar.

Hz. Ömer (ra) “Kırkıncı kişi” olarak Rasulullah (sas) ile birlikte hareket etmeye başlaması ve SİYASİ bir kitle olmaları, topluca KABE’ye gitmeleri Kureyş müşriklerini çılgına çevirdi.

Ve başladılar “EN TEHLİKELİ KİTLE” bu kitle demeye..

Şerefsiz adamlar yerden göğe kadar haklı idiler..

Çünkü Hz. Muhammed (sas) onların KENDİSİNİ ÇAYDIRMAYA ÇALIŞAN hiçbir teklifi kabul etmediği gibi diyordu ki;

“Ya Allah’ın Dini (Devletin anayasası ve kanunu olarak) bu hayata HAKİM OLACAK ya da Ben bu yolda öleceğim..”

Yani “Muhammed, Fikri, Programı, Dünya görüşü ve Siyasi Kitlesi..” ONLARIN YEGANE ALTERNATİFİ idi..

İşte bu can alıcı husus onları kahrediyordu. Kureyş indinde Muhammed ve Kitlesi “POTANSİYEL SİYASİ SUÇLULAR” idi.

Papağanımız ne demişti: “Ben bir Siyasi Suçluyum..”

Antalya’daki babayiğitler de Siyasi suçlulardır.

Siyasi suçluların yargılaması ASLA ve KAT’A “Hukuki Yargılama ya da Hukuki Delillerle” yapılmaz.

Peki, neyle yapılır? O günkü “Siyasi Konjenktüre” göre yapılır.. Canları isterse BERAT derler.. İsterlerse 3-5 yıl Hapis verirler..

Ya da “Ben iktidarda olduğum müddetçe bu adam çıkamaz..” derler, bir de bakarsın Alman casusu gazeteci Die Welt'in muhabiri Deniz Yücel örneğinde olduğu gibi adamı evine ÖZEL UÇAKLA gönderirler..

Rabbim Antalya Medreseyi Yusufiye sakinlerine ve ailelerine sabır versin. Onları İslam üzerinde sabit eylesin.

Salih amellerinde daim ve kaim eylesin.

Onlar, Oradaki duruşlarıyla dışarıda bulunduklarından “kat be kat daha fazla” sevap kazanmakta ve dışarıda bulunduklarından “kat be kat” DAHA FAZLA TEBLİĞ YAPMAKTALAR elhamdülillah..

Onların ahvalinden Allah ve “Endonezya’dan Fas’a” tüm müminler haberdardılar. Tüm Müslümanların duası Onlarladır.

Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

İçeride kalmak; Dünya ve Ahiret akıbetleri açısından “Dışarıda Kalmaktan” daha hayırlı olacaksa 10 yıl ya da 20 yıl kalmanın ne önemi var?

Ne önemi var hayatın? Cennet hasretle nice Şehitler beklemede..

Abdulkadim Zellum (mekânı cennet olsun) derdi ki:

“Şehit olmak Liyakat meselesi değil, Nasip meselesidir.. Liyakat meselesi olsa Halid bin Velid (ra) Liyakat sahibi değil miydi?”

Gelin hep birlikte, Dünyanın her yerinde Hapiste yatmakta olan tüm Müslümanlara, Ailelerine ve Yavrularına dua edelim.

Dualarımızın ilk sırasını bu babayiğitlere ayıralım. Rasulullah (sas) efendimizin şu dediğini hiç unutmayalım:

“Allah (cc) babanın, yetimin ve mazlumun duasına anında icabet eder..”

Ey dışardakiler.. İçerdekilerin duasını yani Mazlum kardeşlerinizin duasını almanın yollarına bakın..

Boynu bükük yavrucuklarını yalnız bırakmayın..

Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte

Ölsek de sevinin, eve dönsek de

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir

     Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hak’kın

      Kim bilir belki yarın.. Belki yarından da yakın

Kardeşiniz Bekir Yetginbal / 30 Eylül 2020


Tags:

 
 
 

Bir Cevap Yazın