Kerkük Bölücü Unsurların Değil, İslam Ümmetinin Toprağıdır!

Kerkük Bölücü Unsurların Değil, İslam Ümmetinin Toprağıdır!

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kerkük'ün sadece Kürt şehri olmadığı" yönündeki görüşüne katıldıklarını söyledi.

Kentin geleceğine Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyanların birlikte karar vereceğini belirtti. Neçirvan Barzani, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı asılması meselesinin gereğinden fazla abartıldığını da ileri sürdü.

Kerkük'ü DAEŞ'ten peşmergenin koruduğunu belirten Barzani, kentin o bayrağın altında korunduğunu ifade etti.

Sömürgeci kâfirlerin İslam coğrafyasını işgali ve ardından Hilafet’in ilga edilmesinin (kaldırılmasının ardından) ardından Osmanlı Hilafet Devleti’nin bakiyesi üzerinde irili ufaklı birçok devletçik kuruldu.

Bu devletçiklerin başına getirilen ajan-hain yöneticiler eliyle Ümmet bilinci ve Müslümanların tek devleti olması gerçeği zihinlerden uzaklaştırıldı.

Gelinen süreçte bu topraklar üzerinde kimi bölgeler var ki kasıtlı olarak civar devletçikler arasında farklı statülerde tutularak buraların çözümsüz bir “mesele” olarak kalması sağlanmıştır.

Kıbrıs, Keşmir, Musul-Kerkük gibi yerler bu meselelerden bazıları olarak zikredilebilir.

Bugünkü mevcut yönetimler eliyle bu meselelerin köklü çözümünün sağlanamayacağı aşikâr olmakla birlikte bu meselelerin halli ancak müstakbel Raşidî Hilafet Devleti ile mümkün olacaktır.

Zira Hilafet Devleti, Ümmeti parçalanamaz bir bütün olarak görecek, İslam topraklarını da her türlü bölünme unsurundan temizleyecektir.

Toprakları üzerinde ırkçı-bölücü söylemlere müsaade etmeden, Müslümanları İslam kardeşliği düsturu ile birbirine kenetlenmiş sağlam bir yapı haline getirecektir inşallah.

İşte o zaman Müslümanlar, yöneticilerin “haini ile salihi” arasındaki farkı hissen de idrak edecekler ve geçmişteki yöneticiler elinde heba edilen zaman, enerji ve kıymetlerine üzüleceklerdir.

O günler Allah’ın izniyle çok yakındır!  06 Nisan 2017

Kaynak: https://www.kokludegisim.net/m/haberler/kerkuk-bolucu-unsurlarin-degil-islam-ummetinin-topragidir.html


Tags:

 
 
 

Bir Cevap Yazın