Archive for the Category İslami Kavramlar

 
 

ŞEYTAN hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

ŞEYTAN hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Taşlaşmış / Lanetli Şeytandan Allah’a Sığınırım

Yazan Ahmed Kılıçkaya

-Şeytan vardır ve kendisinden sakınılması gereken bir düşmandır

-Şeytanın düşmanlığı vesvese ile kişiyi Allah yolundan saptırmaktır

-Cinlerden olan şeytanın misyonunu üstlenmiş insanlardan da  şeytanlar ve şeytani örgütler vardır


Den ganzen Beitrag lesen…

Oruç Bir Kalkandır, Peki Ramazan’da Neler Yapmalıyız

Oruç Bir Kalkandır, Peki Ramazan'da Neler Yapmalıyız

Bizleri oruç ibadeti ile mükâfatlandıran şanı yüce Allah’a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam olsun, ölçü ve örnek Resul Hz. Muhammed Mustafa’ya, Ehli Beytine, güzide ashabına, onun yolundan gidenlere ve İslam ümmetine..

İbadetler, kul ile Allah (cc) arasındaki bir ilişki çeşididir. Çerçevesini çizen ise bu ibadetleri emreden Rabbimiz dir.


Den ganzen Beitrag lesen…

TEVEKKÜL Allah’a Tereddütsüzce Güvenmedir ve Farzdır

TEVEKKÜL Allah’a Tereddütsüzce Güvenmedir ve Farzdır

Allah'a tevekkül meselesine gelince; ilk Müslümanlar bu ifadeyi hakkıyla anlamışlardı ve Allah'a hakkıyla tevekkül etmişlerdi.

Bundan dolayı da büyük işlere kaim oldular. Ve o işleri yerine getirebildiler. O şiddetli zor durumlara atıldılar ve başardılar.


Den ganzen Beitrag lesen…

Sırf Allah Rızasını Elde Etmek İçin İnadına Borç Vermek

Kapitalizm ve Ödenmeme Riskine Rağmen Günümüzde İnadına Allah İçin Borç Vermek

Birkaç ay önce Konya’da benim de bulunduğum bir programda Ali Küçük Hoca, o güzel üslûbuyla anlatıyordu:

Bir gece, Mekke sokaklarında Ebu Süfyan, Ebu Cehil’i görür. “Kanka, gecenin bu saatinde nereden geliyorsun?” diye sorar.

Ebu Cehil de fısıltı ile cevap verir: “Sorma kanka, şu düşmanımız Muhammed’den geliyorum.”
Den ganzen Beitrag lesen…

TEVBE Samimiyettir

Tevbe Samimiyettir            

Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Salat ve selam Rasulü’ne (sas), Ehli beytine, şanlı Ashabına ve onların yolundan giden Müminlerin üzerine olsun.

Nevvâs b. Sem’an’dan rivâyet edilmiştir:

“Bir adam Rasûlullah (sav)’e sevab ve günah nedir?” diye sordu. Rasûlullah (sav)’de şöyle buyurdu: “Birr, iyilik (sevab), iyi bir Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir. Günah ise içini tırmalayan ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.” (Tirmizi, Zuhd, Bab 52, Hadis no: 2389; Dârimî, Rıkak: 73; Muslim, Birr: 5)
Den ganzen Beitrag lesen…

ECEL, Sebeb ve Ölüm

Ecel, Sebeb ve Ölüm

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz Allahu Tealaya sonsuz hamdu senalar olsun. Salat ve selam olsun ölçümüz, örneğimiz, efendimiz Muhammed Mustafa’ya..

Şirket çalışanlarımızdan biri olan şoför Mehmet Erkan abimizin muhterem babası ve benimde şahsen tanıdığım Hüseyin Erkan amcanın 110 yaşında vefat etmesi beni çok duygulandırdı.

Bu vesileyle, “Ölüm” hakkında İslami bir fikir ortaya koymak, bu konudaki düşünce ve hissiyatımı ifade etmek ve sizlerle de paylaşmak için bu yazımı kaleme aldım.
Den ganzen Beitrag lesen…

VELAYET: Müslüman velayetini kime vermez?

Müslüman kimi idareci seçmez, velayetini kime vermez?

İslam Hukuku’nda, “Velayet” kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:

Bir çocuk ya da akıl hastası gibi, “kendi işini kendi yapma ehliyet yetersizliği içindeki her hangi bir insanın”, şahsi işlerini gözetip yürütme konusunda, Reşid bir kişinin, “bu kişinin yerini tutması, bu kişiyi temsil etmesi işine” Velayet, temsil eden Reşid kişiye de Veli denir.

Aşağıda okuyacağınız, yazar Faruk Köse kardeşimizin makalesindeki “Velayet ya da velayet verme” kavramları ise, işin hukuki boyutu” dışında, kendince “stratejik bir boyutunu” farklı bir ele almadır.
Den ganzen Beitrag lesen…

ÜMMET olma şuuru ve Günümüzdeki karşılığı

Ümmet olma şuuru ve Günümüzdeki karşılığı

Derleyen: Hakan ŞİMŞEK

LÜGAT AÇISINDAN ÜMMET KAVRAMI:

Ümmet kelimesi Arapça bir kelime olup, “emme” fiilinden isimdir. Çoğulu “umem” dir   *(el-İsfahânî, el-Müfredat, İstanbul 1986, 27, “emme” mad.).

“Ümmet” kelimesi lügatlarda;

Nesil, Her canlı cins, Din, Belirli bir zaman dilimi, Nebilere tabi olma,  Cemaat, Tek bir sınıf, Belli bir zaman ve mekânda tek bir din (gaye, yol) üzerinde birleşmiş topluluk” gibi anlamlara gelmektedir.
Den ganzen Beitrag lesen…

HİCRET; manası kasten tahrip edilen kavramdır

Hicret; manası kasten tahrip edilen bir kavramdır

Her ne kadar sözlük manası itibariyle Hicret, “bir yerden başka bir yere göç etmek, yolculuk yapmak” ise de, Resulullah (sas) Mekke şehrinden Medine şehrine yaptığı, 8 gün süren 450 km. lik bu yolculuğa, “her hangi bir göç” olarak bakmamak gerek.

İnsanlar çok değişik amaçlar için göç edebilirler.

Kimisi ticari amaçla, kimisi ilim amacıyla, kimisi de turistik seyahat amacıyla yollara dökülür.

Mesela Resulullah (sas) efendimiz 2 defa, Mekke’den yaklaşık 2.200 km. uzak mesafede bulunan Şam şehrine ticari amaçla seyahat etmişlerdir.

İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hicret yani Mekke’den Medine’ye yapılan göç ise, tamamen “Siyasi bir göçtür, siyasi bir yolculuktur.” Yani işin hakikati budur.

Peki şanlı Resulün (sas) bu göçteki “Siyasi amacı” ne idi?
Den ganzen Beitrag lesen…

MEHDİ hakkında Resulullah(sas) bize ne müjde verdi ?

Mehdi hakkında Resulullah(sas) bize ne müjde verdi?

İslam tarihi boyunca, “Mehdi” konusu hakkında çok değişik fikirler ortaya konulmuştur. Bu farklılığın temel nedenlerinden biri de, “Kur’an ve Sünnet bütünlüğü” çerçevesinde bu konunun ele alınmayışıdır.

Bazı insanlar, “İslam’ın tek ve yegane kaynağı “Kur’an” dır, bunun dışında bir kaynak yoktur..” derlerken, Resulullah(sas) efendimizin Sünneti’ni yani Hadisi Şerifleri’i dışlamakta, adeta yok saymaktalar.
Den ganzen Beitrag lesen…