Archive for the Category Fikri Metinler

 
 

Tekfirciye Reddiye Yazan Bir Bacımız Diyor ki:

Tekfirciye Reddiye Yazan Bir Bacımız Diyor ki:

Yazan Zeyneb Taştan

Sistemden razı değilim diyorum.. Olsun diyor..!


Den ganzen Beitrag lesen…

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’ ların) Topluma Verdiği Zararlar

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’ ların) Topluma Verdiği Zararlar

İslam’ın Anayasa ve tüm kanunlarıyla “Bir Devlet olarak” tüm hayat sahalarından yine “Yeni Kapitalist ve Laik bir Devlet” eliyle uzaklaştırılması Avrupa’lılar tarafından yeterli görülmedi.  


Den ganzen Beitrag lesen…

Tasavvufun Allah, Peygamber, Din, Kur’an, Halifelik ve Bey’at İnancı

Tasavvufun Allah, Peygamber, Din, Kitap, Kur’an, Halifelik ve Bey’at  İnancı 

Yazan Ahmet Kalkan 

Tasavvuf, halkın din anlayışını aslî çizgiden bozup saptıracak birçok tahrifatta bulunmuştur. Bunların belli başlılarını şöyle sayabiliriz:


Den ganzen Beitrag lesen…

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir?

Din Nasihattir Hadisi Şerifinde Kastedilen Nedir? 

Üstad Esad Mansur'a yöneltilen bir soru:

Benim "Din Nasihattir" hadisi hakkında bir sorum olacaktı.  


Den ganzen Beitrag lesen…

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakları Nelerdir Biliyor muyuz?

Allah'ın Kulları Üzerindeki Hakları

Yazan Mustafa bin Sezgin

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… 

Değerli muvahhid kardeşlerim. Acaba hiç düşündük mü, Allah Subhânehu ve Teâlâ “Yarattığı kulların hakkına” riayet edilmesini önemle emrederken, “Kendisinin de haklarına” riayet edilmesini emretmemiş midir?


Den ganzen Beitrag lesen…

İslam Akidesi İle Amellerimiz Arasında Organik Bağ Nasıl Kurulur?

İslam Akidesi İle Amellerimiz Arasında Organik Bağ Nasıl Kurulur?

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi en Başta Ölçü ve Örnek Rasul Hz. Muhammed’in, Ehli Beytinin, Güzide Ashabının, İslam Ümmetinin ve Sizlerin Üzerine Olsun Güzel Kardeşlerim.


Den ganzen Beitrag lesen…

İSLAM AKİDESİ İşte Budur Ey Müslümanlar

İSLAM AKİDESİ İşte Budur Ey Müslümanlar

İslâm Akidesi; Allah Subhenehû ve Teala’ ya, Meleklerine, Kitaplarına, Resullerine, Ahiret gününe,  ‘Kader’in ve Kaza’nın Hayır ve Şer’rinin’ Allah’tan geldiğine iman etmektir.


Den ganzen Beitrag lesen…

Aklı Vahye Teslim Kılmak Rabbimizin Emridir

Aklı Vahye Teslim Kılmak

Yazan Nihat Güç

Bilgi çağındayız. Oturduğumuz yerden ulaşamayacağımız bilgi ve malumat yok gibi. Her şey elimizin altında..

İstediğimiz ayete, istediğimiz hadise anında ulaşıyoruz.


Den ganzen Beitrag lesen…

HAMASET Nedir Cahiliye Hamaseti Nasıl Olur

HAMASET Nedir Cahiliye Hamaseti Nasıl Olur

Cahiliye Hamaseti

Yazan Hüseyin Alan

Hamaset kelimesi Arapça kökenli


Den ganzen Beitrag lesen…

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mümin ile Müslüman Arasındaki Fark Nedir?

Mısırlı âlim Muhammed Mutevelli eş Şa’ravi şöyle der:

Ben San Francisco’da iken bir Müsteşrik (Doğu bilimci, Şarkiyatçı, Oryantalist) bir gün bana şunu sordu:


Den ganzen Beitrag lesen…